ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานผลการวิจัย "การเสริมสร้างและพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและป่าต้นน้ำ : กรณีศึกษาพื้นที่ลุ่มน้ำมูล"

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการวิจัย "การเสริมสร้างและพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและป่าต้นน้ำ : กรณีศึกษาพื้นที่ลุ่มน้ำมูล"
นักวิจัย : วรรณรัฐนา อดิเรกตระการ , สมทรง เจริญภัณฑูรณ์ , นเรศ เชื้อสุวรรณ , บุญชัย งามวิทย์โรจน์
คำค้น : ลุ่มน้ำมูล , วิจัย , มีส่วนร่วม , บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ , ป่าต้นน้ำ , ชุมชนท้องถิ่น , การเสริมสร้าง
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/1160
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

พื้นที่ศึกษาคือลุ่มน้ำลำตะคองและลุ่มน้ำห้วยทับทัน ซึ่งเป็นสาขาของลุ่มน้ำมูล โดยได้คัดเลือกชุมชนสำหรับทำการศึกษาจำนวน 34 ชุมชน ครอบคลุมจังหวัดนครราชสีมา สุรินทร์ และศรีสะเกษ

บรรณานุกรม :
วรรณรัฐนา อดิเรกตระการ , สมทรง เจริญภัณฑูรณ์ , นเรศ เชื้อสุวรรณ , บุญชัย งามวิทย์โรจน์ . (2551). รายงานผลการวิจัย "การเสริมสร้างและพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและป่าต้นน้ำ : กรณีศึกษาพื้นที่ลุ่มน้ำมูล".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
วรรณรัฐนา อดิเรกตระการ , สมทรง เจริญภัณฑูรณ์ , นเรศ เชื้อสุวรรณ , บุญชัย งามวิทย์โรจน์ . 2551. "รายงานผลการวิจัย "การเสริมสร้างและพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและป่าต้นน้ำ : กรณีศึกษาพื้นที่ลุ่มน้ำมูล"".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
วรรณรัฐนา อดิเรกตระการ , สมทรง เจริญภัณฑูรณ์ , นเรศ เชื้อสุวรรณ , บุญชัย งามวิทย์โรจน์ . "รายงานผลการวิจัย "การเสริมสร้างและพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและป่าต้นน้ำ : กรณีศึกษาพื้นที่ลุ่มน้ำมูล"."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2551. Print.
วรรณรัฐนา อดิเรกตระการ , สมทรง เจริญภัณฑูรณ์ , นเรศ เชื้อสุวรรณ , บุญชัย งามวิทย์โรจน์ . รายงานผลการวิจัย "การเสริมสร้างและพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและป่าต้นน้ำ : กรณีศึกษาพื้นที่ลุ่มน้ำมูล". กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2551.