ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานผลการวิจัย "การเสริมสร้างและพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและป่าต้นน้ำ : กรณีศึกษาพื้นที่ลุ่มน้ำมูล"

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการวิจัย "การเสริมสร้างและพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและป่าต้นน้ำ : กรณีศึกษาพื้นที่ลุ่มน้ำมูล"
นักวิจัย : สมทรง เจริญภัณฑูรณ์ , วรรณรัฐนา อดิเรกตระการ , บุญชัย งามวิทย์โรจน์ , นเรศ เชื้อสุวรรณ
คำค้น : วิจัย , ลุ่มน้ำมูล , การเสริมสร้าง , ชุมชนท้องถิ่น , บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ , ป่าต้นน้ำ , มีส่วนร่วม
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/1160
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

พื้นที่ศึกษาคือลุ่มน้ำลำตะคองและลุ่มน้ำห้วยทับทัน ซึ่งเป็นสาขาของลุ่มน้ำมูล โดยได้คัดเลือกชุมชนสำหรับทำการศึกษาจำนวน 34 ชุมชน ครอบคลุมจังหวัดนครราชสีมา สุรินทร์ และศรีสะเกษ

บรรณานุกรม :
สมทรง เจริญภัณฑูรณ์ , วรรณรัฐนา อดิเรกตระการ , บุญชัย งามวิทย์โรจน์ , นเรศ เชื้อสุวรรณ . (2551). รายงานผลการวิจัย "การเสริมสร้างและพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและป่าต้นน้ำ : กรณีศึกษาพื้นที่ลุ่มน้ำมูล".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
สมทรง เจริญภัณฑูรณ์ , วรรณรัฐนา อดิเรกตระการ , บุญชัย งามวิทย์โรจน์ , นเรศ เชื้อสุวรรณ . 2551. "รายงานผลการวิจัย "การเสริมสร้างและพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและป่าต้นน้ำ : กรณีศึกษาพื้นที่ลุ่มน้ำมูล"".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
สมทรง เจริญภัณฑูรณ์ , วรรณรัฐนา อดิเรกตระการ , บุญชัย งามวิทย์โรจน์ , นเรศ เชื้อสุวรรณ . "รายงานผลการวิจัย "การเสริมสร้างและพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและป่าต้นน้ำ : กรณีศึกษาพื้นที่ลุ่มน้ำมูล"."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2551. Print.
สมทรง เจริญภัณฑูรณ์ , วรรณรัฐนา อดิเรกตระการ , บุญชัย งามวิทย์โรจน์ , นเรศ เชื้อสุวรรณ . รายงานผลการวิจัย "การเสริมสร้างและพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและป่าต้นน้ำ : กรณีศึกษาพื้นที่ลุ่มน้ำมูล". กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2551.