ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเพาะเลี้ยงและการสกัดน้ำมันจากสาหร่ายขนาดเล็ก เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลที่ยั่งยืน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเพาะเลี้ยงและการสกัดน้ำมันจากสาหร่ายขนาดเล็ก เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลที่ยั่งยืน
นักวิจัย : พรเทพ ถนนแก้ว , ผกาวดี แก้วกันเนตร , พนิดา รัตนพลที
คำค้น : ไบโอดีเซลที่ยั่งยืน , สาหร่ายขนาดเล็ก , การเพาะเลี้ยง , การสกัดน้ำมัน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/1146
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ใช้สาหร่ายน้ำจืดสีเขียวขนาดเล็ก (Micro Green Algae) สายพันธุ์บริสุทธิ์ Chlorella Vulgaris TISTR 8580

บรรณานุกรม :
พรเทพ ถนนแก้ว , ผกาวดี แก้วกันเนตร , พนิดา รัตนพลที . (2552). การเพาะเลี้ยงและการสกัดน้ำมันจากสาหร่ายขนาดเล็ก เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลที่ยั่งยืน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พรเทพ ถนนแก้ว , ผกาวดี แก้วกันเนตร , พนิดา รัตนพลที . 2552. "การเพาะเลี้ยงและการสกัดน้ำมันจากสาหร่ายขนาดเล็ก เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลที่ยั่งยืน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พรเทพ ถนนแก้ว , ผกาวดี แก้วกันเนตร , พนิดา รัตนพลที . "การเพาะเลี้ยงและการสกัดน้ำมันจากสาหร่ายขนาดเล็ก เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลที่ยั่งยืน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
พรเทพ ถนนแก้ว , ผกาวดี แก้วกันเนตร , พนิดา รัตนพลที . การเพาะเลี้ยงและการสกัดน้ำมันจากสาหร่ายขนาดเล็ก เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลที่ยั่งยืน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.