ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัยย่อยที่ 3 : การพัฒนากระบวนการรีไซเคิลขยะแก้วเพื่อสร้างเป็นชิ้นงานแก้วศิลป์ ภายใต้ชุดโครงการวิจัย : การพัฒนาขีดความสามารถในการสร้างชิ้นงานหัตถกรรมแก้วศิลป์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจระดับชุมชน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัยย่อยที่ 3 : การพัฒนากระบวนการรีไซเคิลขยะแก้วเพื่อสร้างเป็นชิ้นงานแก้วศิลป์ ภายใต้ชุดโครงการวิจัย : การพัฒนาขีดความสามารถในการสร้างชิ้นงานหัตถกรรมแก้วศิลป์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจระดับชุมชน
นักวิจัย : จินตนา เหล่าไพบูลย์ , เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์
คำค้น : ชิ้นงานแก้วศิลป์ , ชุดโครง , ย่อยที่ , รีไซเคิลขยะแก้ว , สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจระดับชุมชน , ชิ้นงานหัตถกรรมแก้วศิลป์ , ขีดความสามารถ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/1092
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เป็นการรีไซเคิลแก้วสีที่เป็นขยะแก้วโดยใช้กระบวนการหลอมใช้เทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์ วิเคราะห์องค์ประกอบของแก้วใช้หลักการของอาร์เคมิดิสหาค่าความหนาแน่นของแก้ว

บรรณานุกรม :
จินตนา เหล่าไพบูลย์ , เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ . (2551). โครงการวิจัยย่อยที่ 3 : การพัฒนากระบวนการรีไซเคิลขยะแก้วเพื่อสร้างเป็นชิ้นงานแก้วศิลป์ ภายใต้ชุดโครงการวิจัย : การพัฒนาขีดความสามารถในการสร้างชิ้นงานหัตถกรรมแก้วศิลป์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจระดับชุมชน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จินตนา เหล่าไพบูลย์ , เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ . 2551. "โครงการวิจัยย่อยที่ 3 : การพัฒนากระบวนการรีไซเคิลขยะแก้วเพื่อสร้างเป็นชิ้นงานแก้วศิลป์ ภายใต้ชุดโครงการวิจัย : การพัฒนาขีดความสามารถในการสร้างชิ้นงานหัตถกรรมแก้วศิลป์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจระดับชุมชน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จินตนา เหล่าไพบูลย์ , เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ . "โครงการวิจัยย่อยที่ 3 : การพัฒนากระบวนการรีไซเคิลขยะแก้วเพื่อสร้างเป็นชิ้นงานแก้วศิลป์ ภายใต้ชุดโครงการวิจัย : การพัฒนาขีดความสามารถในการสร้างชิ้นงานหัตถกรรมแก้วศิลป์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจระดับชุมชน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2551. Print.
จินตนา เหล่าไพบูลย์ , เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ . โครงการวิจัยย่อยที่ 3 : การพัฒนากระบวนการรีไซเคิลขยะแก้วเพื่อสร้างเป็นชิ้นงานแก้วศิลป์ ภายใต้ชุดโครงการวิจัย : การพัฒนาขีดความสามารถในการสร้างชิ้นงานหัตถกรรมแก้วศิลป์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจระดับชุมชน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2551.