ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินอันตรายจากภัยแผ่นดินไหวของแนวรอยเลื่อน น่าน-ปัว จังหวัดน่าน : หลักฐานจากการวิเคราะห์ข้อมูลธรณีวิทยาและภาพจากดาวเทียม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินอันตรายจากภัยแผ่นดินไหวของแนวรอยเลื่อน น่าน-ปัว จังหวัดน่าน : หลักฐานจากการวิเคราะห์ข้อมูลธรณีวิทยาและภาพจากดาวเทียม
นักวิจัย : ปัญญา จารุศิริ
คำค้น : น่านปัว , ภัยแผ่นดินไหว , หลักฐาน , อันตราย , แนวรอยเลื่อน , ข้อมูลธรณีวิทยา , ดาวเทียม , จังหวัดน่าน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/1042
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

พื้นที่ศึกษาวิจัยตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของภาคเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดน่าน จังหวัดข้างเคียง และบางส่วนของเมืองหลวงพระบางในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

บรรณานุกรม :
ปัญญา จารุศิริ . (2549). การประเมินอันตรายจากภัยแผ่นดินไหวของแนวรอยเลื่อน น่าน-ปัว จังหวัดน่าน : หลักฐานจากการวิเคราะห์ข้อมูลธรณีวิทยาและภาพจากดาวเทียม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ปัญญา จารุศิริ . 2549. "การประเมินอันตรายจากภัยแผ่นดินไหวของแนวรอยเลื่อน น่าน-ปัว จังหวัดน่าน : หลักฐานจากการวิเคราะห์ข้อมูลธรณีวิทยาและภาพจากดาวเทียม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ปัญญา จารุศิริ . "การประเมินอันตรายจากภัยแผ่นดินไหวของแนวรอยเลื่อน น่าน-ปัว จังหวัดน่าน : หลักฐานจากการวิเคราะห์ข้อมูลธรณีวิทยาและภาพจากดาวเทียม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2549. Print.
ปัญญา จารุศิริ . การประเมินอันตรายจากภัยแผ่นดินไหวของแนวรอยเลื่อน น่าน-ปัว จังหวัดน่าน : หลักฐานจากการวิเคราะห์ข้อมูลธรณีวิทยาและภาพจากดาวเทียม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2549.