ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาชุดทดสอบ ที แอล ดี แบดจ์ เพื่อใช้เป็นเครื่องวัดรังสีประจำบุคคล

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดทดสอบ ที แอล ดี แบดจ์ เพื่อใช้เป็นเครื่องวัดรังสีประจำบุคคล
นักวิจัย : อรรถโกวิท สงวนสัตย์ , เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ , เดโช ทองอร่าม , จินตนา เหล่าไพบูลย์
คำค้น : แบดจ์ , เครื่องวัดรังสีประจำบุคคล , ชุดทดสอบ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/1023
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

พัฒนาชุดทดสอบวัดปริมาณรังสีแบบ ที แอล ดี แบดจ์ ให้สามารถวัดปริมาณรังสีเอ็กซ์ รังสีแกมมา รังสีเบต้าได้และปรับปรุงประสิทธิภาพให้ทัดเทียมกับผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ สำหรับชุดทดสอบต้นแบบจะผลิตออกมา 60 ชุด เพื่อนำไปทดลองใช้งานจริง

บรรณานุกรม :
อรรถโกวิท สงวนสัตย์ , เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ , เดโช ทองอร่าม , จินตนา เหล่าไพบูลย์ . (2549). การพัฒนาชุดทดสอบ ที แอล ดี แบดจ์ เพื่อใช้เป็นเครื่องวัดรังสีประจำบุคคล.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อรรถโกวิท สงวนสัตย์ , เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ , เดโช ทองอร่าม , จินตนา เหล่าไพบูลย์ . 2549. "การพัฒนาชุดทดสอบ ที แอล ดี แบดจ์ เพื่อใช้เป็นเครื่องวัดรังสีประจำบุคคล".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อรรถโกวิท สงวนสัตย์ , เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ , เดโช ทองอร่าม , จินตนา เหล่าไพบูลย์ . "การพัฒนาชุดทดสอบ ที แอล ดี แบดจ์ เพื่อใช้เป็นเครื่องวัดรังสีประจำบุคคล."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2549. Print.
อรรถโกวิท สงวนสัตย์ , เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ , เดโช ทองอร่าม , จินตนา เหล่าไพบูลย์ . การพัฒนาชุดทดสอบ ที แอล ดี แบดจ์ เพื่อใช้เป็นเครื่องวัดรังสีประจำบุคคล. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2549.