ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แผนแม่บทการจัดการธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี ภายใต้โครงการจัดทำแผนแม่บทการจัดการทรัพยากรธรณี : แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี ยกเว้นในส่วนของซากดึกดำบรรพ์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แผนแม่บทการจัดการธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี ภายใต้โครงการจัดทำแผนแม่บทการจัดการทรัพยากรธรณี : แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี ยกเว้นในส่วนของซากดึกดำบรรพ์
นักวิจัย : อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา , ปัญญา จารุศิริ , เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ , ทศพร นุชอนงค์
คำค้น : แผนแม่บท , แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี , ยกเว้น , ธรณีวิทยา , ทรัพยากรธรณี , ซากดึกดำบรรพ์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/1016
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา , ปัญญา จารุศิริ , เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ , ทศพร นุชอนงค์ . (2549). แผนแม่บทการจัดการธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี ภายใต้โครงการจัดทำแผนแม่บทการจัดการทรัพยากรธรณี : แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี ยกเว้นในส่วนของซากดึกดำบรรพ์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา , ปัญญา จารุศิริ , เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ , ทศพร นุชอนงค์ . 2549. "แผนแม่บทการจัดการธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี ภายใต้โครงการจัดทำแผนแม่บทการจัดการทรัพยากรธรณี : แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี ยกเว้นในส่วนของซากดึกดำบรรพ์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา , ปัญญา จารุศิริ , เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ , ทศพร นุชอนงค์ . "แผนแม่บทการจัดการธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี ภายใต้โครงการจัดทำแผนแม่บทการจัดการทรัพยากรธรณี : แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี ยกเว้นในส่วนของซากดึกดำบรรพ์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2549. Print.
อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา , ปัญญา จารุศิริ , เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ , ทศพร นุชอนงค์ . แผนแม่บทการจัดการธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี ภายใต้โครงการจัดทำแผนแม่บทการจัดการทรัพยากรธรณี : แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี ยกเว้นในส่วนของซากดึกดำบรรพ์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2549.