ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย
นักวิจัย : อมรชัย ประกอบยา , โสธรัตน์ อินสว่าง , สุรัสวดี ภูมิพานิช , สุนทรพจน์ ป้านสวาสดิ์ , สมชาย ใบม่วง , สุกันฑ์ พึ่งกุล , สุเทพ ชุติรัตนพันธ์ , ศิริลักษณ์ ดวงแก้ว , วิสุทธิ์ โชติกเสถียร , พิพัฒน์ เรืองงาม , พัชรา เพชรวิโรจน์ชัย , นิพนธ์ สุคันธเมศวร์ , นฤมล นุชเปลี่ยน , ธัชชัย แสนเสนา , เดชา เรืองอ่อน , เชาวลิต ศิลปทอง , กฤษกร อุ้ยนิรันดรกุล , เกียรติศักดิ์ อมรประเสริฐสุข , จันทนา พุฒิมงคลเจริญ , กนกพร บูชาบุญ , พลชัย กลิ่นขจร
คำค้น : การบริหารจัดการ , เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ , เสี่ยงอุทกภัย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/998
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

พื้นที่ศึกษาลุ่มน้ำยมตอนล่างบริเวณจังหวัดสุโขทัย (อำเภอเมือง อำเภอศรีสำโรง อำเภอกงไกรลาส) และจังหวัดพิษณุโลก (อำเภอบางระกำ)

บรรณานุกรม :