ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการทรัพยากรบนเทือกเขาถ้ำแรดอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านคลองคุ้ย ตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการทรัพยากรบนเทือกเขาถ้ำแรดอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านคลองคุ้ย ตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
นักวิจัย : มนัส ศรีทอง
คำค้น : ทรัพยากรบนเทือกเขาถ้ำแรดอย่างมีส่วนร่วม , อำเภอห้วยยอด , ตำบลปากแจ่ม , ชุมชนบ้านคลองคุ้ย , จังหวัดตรัง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/985
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

พื้นที่ศึกษา หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 ตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

บรรณานุกรม :
มนัส ศรีทอง . (2547). การจัดการทรัพยากรบนเทือกเขาถ้ำแรดอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านคลองคุ้ย ตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
มนัส ศรีทอง . 2547. "การจัดการทรัพยากรบนเทือกเขาถ้ำแรดอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านคลองคุ้ย ตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
มนัส ศรีทอง . "การจัดการทรัพยากรบนเทือกเขาถ้ำแรดอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านคลองคุ้ย ตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2547. Print.
มนัส ศรีทอง . การจัดการทรัพยากรบนเทือกเขาถ้ำแรดอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านคลองคุ้ย ตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2547.