ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวง ปี 2548

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวง ปี 2548
นักวิจัย : อำไพ ทองธีรภาพ , สายสุดา สมชิต , เลิศวิทย์ โอวาสิทธิ์ , ลี่ลี อิงศรีสว่าง
คำค้น : การติดตาม , การปฏิบัติการฝนหลวง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/944
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวง ได้ศึกษาพื้นที่ปฏิบัติการฝนหลวงคลอบคลุมพื้นที่ 47 จังหวัด

บรรณานุกรม :
อำไพ ทองธีรภาพ , สายสุดา สมชิต , เลิศวิทย์ โอวาสิทธิ์ , ลี่ลี อิงศรีสว่าง . (2549). การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวง ปี 2548.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อำไพ ทองธีรภาพ , สายสุดา สมชิต , เลิศวิทย์ โอวาสิทธิ์ , ลี่ลี อิงศรีสว่าง . 2549. "การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวง ปี 2548".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อำไพ ทองธีรภาพ , สายสุดา สมชิต , เลิศวิทย์ โอวาสิทธิ์ , ลี่ลี อิงศรีสว่าง . "การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวง ปี 2548."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2549. Print.
อำไพ ทองธีรภาพ , สายสุดา สมชิต , เลิศวิทย์ โอวาสิทธิ์ , ลี่ลี อิงศรีสว่าง . การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวง ปี 2548. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2549.