ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการงานวิจัยของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : กรณีศึกษากลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการงานวิจัยของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : กรณีศึกษากลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย : โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์ , ชาคริต ทองอุไร , อมรรัตน์ พงศ์ดารา , มณี วิทยานนท์ , พีระพงศ์ ทีฆสกุล
คำค้น : กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , สร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการงานวิจัย , เทคโนโลยี
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/925
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บรรณานุกรม :
โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์ , ชาคริต ทองอุไร , อมรรัตน์ พงศ์ดารา , มณี วิทยานนท์ , พีระพงศ์ ทีฆสกุล . (2550). การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการงานวิจัยของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : กรณีศึกษากลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์ , ชาคริต ทองอุไร , อมรรัตน์ พงศ์ดารา , มณี วิทยานนท์ , พีระพงศ์ ทีฆสกุล . 2550. "การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการงานวิจัยของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : กรณีศึกษากลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์ , ชาคริต ทองอุไร , อมรรัตน์ พงศ์ดารา , มณี วิทยานนท์ , พีระพงศ์ ทีฆสกุล . "การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการงานวิจัยของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : กรณีศึกษากลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์ , ชาคริต ทองอุไร , อมรรัตน์ พงศ์ดารา , มณี วิทยานนท์ , พีระพงศ์ ทีฆสกุล . การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการงานวิจัยของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : กรณีศึกษากลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.