ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเตรียมและการตรวจสอบสมบัติของสารพิโซอิเล็กตริกที่ไม่มีตะกั่วเป็นองค์ประกอบในระบบที่มีโซเดียม-โปแตสเซียมไนโอเบตเป็นฐาน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเตรียมและการตรวจสอบสมบัติของสารพิโซอิเล็กตริกที่ไม่มีตะกั่วเป็นองค์ประกอบในระบบที่มีโซเดียม-โปแตสเซียมไนโอเบตเป็นฐาน
นักวิจัย : นันทกาญจน์ มุรศิต , พรสุดา บ่มไล่
คำค้น : โซเดียมโปแตสเซียมไนโอเบต , การตรวจสอบสมบัติ , สารพิโซอิเล็กตริกที่ไม่มีตะกั่ว
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/917
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาการก่อเกิดเฟสของเซรามิกในระบบที่มีโซเดียม-โปแตสเซียมไนโอเบตเป็นฐานโดยใช้เทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ (XRD)

บรรณานุกรม :
นันทกาญจน์ มุรศิต , พรสุดา บ่มไล่ . (2550). การเตรียมและการตรวจสอบสมบัติของสารพิโซอิเล็กตริกที่ไม่มีตะกั่วเป็นองค์ประกอบในระบบที่มีโซเดียม-โปแตสเซียมไนโอเบตเป็นฐาน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นันทกาญจน์ มุรศิต , พรสุดา บ่มไล่ . 2550. "การเตรียมและการตรวจสอบสมบัติของสารพิโซอิเล็กตริกที่ไม่มีตะกั่วเป็นองค์ประกอบในระบบที่มีโซเดียม-โปแตสเซียมไนโอเบตเป็นฐาน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นันทกาญจน์ มุรศิต , พรสุดา บ่มไล่ . "การเตรียมและการตรวจสอบสมบัติของสารพิโซอิเล็กตริกที่ไม่มีตะกั่วเป็นองค์ประกอบในระบบที่มีโซเดียม-โปแตสเซียมไนโอเบตเป็นฐาน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
นันทกาญจน์ มุรศิต , พรสุดา บ่มไล่ . การเตรียมและการตรวจสอบสมบัติของสารพิโซอิเล็กตริกที่ไม่มีตะกั่วเป็นองค์ประกอบในระบบที่มีโซเดียม-โปแตสเซียมไนโอเบตเป็นฐาน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.