ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงต่อเวลาในสเปกตรัมของอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์ที่ตรวจวัดโลก

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงต่อเวลาในสเปกตรัมของอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์ที่ตรวจวัดโลก
นักวิจัย : ฑิราณี ขำล้ำเลิศ
คำค้น : อนุภาคพลังงานสูง , ดวงอาทิตย์ที่ตรวจวัดโลก , ต่อเวลา , สเปกตรัม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/901
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะสเปกตรัมของอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์ สำหรับเหตุการณ์การประทุหรือการปล่อยก้อนมวลจากโคโรนาที่เกิดขึ้นที่ดวงอาทิตย์

บรรณานุกรม :
ฑิราณี ขำล้ำเลิศ . (2548). การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงต่อเวลาในสเปกตรัมของอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์ที่ตรวจวัดโลก.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ฑิราณี ขำล้ำเลิศ . 2548. "การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงต่อเวลาในสเปกตรัมของอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์ที่ตรวจวัดโลก".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ฑิราณี ขำล้ำเลิศ . "การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงต่อเวลาในสเปกตรัมของอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์ที่ตรวจวัดโลก."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2548. Print.
ฑิราณี ขำล้ำเลิศ . การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงต่อเวลาในสเปกตรัมของอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์ที่ตรวจวัดโลก. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2548.