ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาและออกแบบแผ่นเซลล์กระดาษสาสำหรับการทำความเย็นแบบระเหย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาและออกแบบแผ่นเซลล์กระดาษสาสำหรับการทำความเย็นแบบระเหย
นักวิจัย : ศิรินุช จินดารักษ์ , ช.วยากรณ์ เพ็ชญไพศิษฏ์ , สมชาย มณีวรรณ์ , เกรียงศักดิ์ มั่นเสถียรสิน
คำค้น : ออกแบบ , แผ่นเซลล์กระดาษสา , ระเหย , การทำความเย็นแบบ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/900
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ทดสอบความทนทานต่อน้ำของแผ่นกระดาษสา โดยทำการทดสอบความต้านแรงดึงเมื่อเปียกตามวิธีการทดสอบมารตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.

บรรณานุกรม :
ศิรินุช จินดารักษ์ , ช.วยากรณ์ เพ็ชญไพศิษฏ์ , สมชาย มณีวรรณ์ , เกรียงศักดิ์ มั่นเสถียรสิน . (2549). การพัฒนาและออกแบบแผ่นเซลล์กระดาษสาสำหรับการทำความเย็นแบบระเหย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ศิรินุช จินดารักษ์ , ช.วยากรณ์ เพ็ชญไพศิษฏ์ , สมชาย มณีวรรณ์ , เกรียงศักดิ์ มั่นเสถียรสิน . 2549. "การพัฒนาและออกแบบแผ่นเซลล์กระดาษสาสำหรับการทำความเย็นแบบระเหย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ศิรินุช จินดารักษ์ , ช.วยากรณ์ เพ็ชญไพศิษฏ์ , สมชาย มณีวรรณ์ , เกรียงศักดิ์ มั่นเสถียรสิน . "การพัฒนาและออกแบบแผ่นเซลล์กระดาษสาสำหรับการทำความเย็นแบบระเหย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2549. Print.
ศิรินุช จินดารักษ์ , ช.วยากรณ์ เพ็ชญไพศิษฏ์ , สมชาย มณีวรรณ์ , เกรียงศักดิ์ มั่นเสถียรสิน . การพัฒนาและออกแบบแผ่นเซลล์กระดาษสาสำหรับการทำความเย็นแบบระเหย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2549.