ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบการจัดการขยะโดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในเขตบริการโรงเรียนบ้านนาหนุน 1 อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการจัดการขยะโดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในเขตบริการโรงเรียนบ้านนาหนุน 1 อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
นักวิจัย : ใหม่ ธนะวงศ์ , เฉลียว ธนะขว้าง , ชาตรี อุ่นใจ
คำค้น : อำเภอท่าวังผา , จังหวัดน่าน , บริการโรงเรียนบ้านนาหนุน , ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/881
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษารูปแบบการจัดการขยะโดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในเขตบริการโรงเรียนบ้านนาหนุน 1 อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

บรรณานุกรม :
ใหม่ ธนะวงศ์ , เฉลียว ธนะขว้าง , ชาตรี อุ่นใจ . (2549). รูปแบบการจัดการขยะโดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในเขตบริการโรงเรียนบ้านนาหนุน 1 อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ใหม่ ธนะวงศ์ , เฉลียว ธนะขว้าง , ชาตรี อุ่นใจ . 2549. "รูปแบบการจัดการขยะโดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในเขตบริการโรงเรียนบ้านนาหนุน 1 อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ใหม่ ธนะวงศ์ , เฉลียว ธนะขว้าง , ชาตรี อุ่นใจ . "รูปแบบการจัดการขยะโดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในเขตบริการโรงเรียนบ้านนาหนุน 1 อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2549. Print.
ใหม่ ธนะวงศ์ , เฉลียว ธนะขว้าง , ชาตรี อุ่นใจ . รูปแบบการจัดการขยะโดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในเขตบริการโรงเรียนบ้านนาหนุน 1 อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2549.