ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดทำตัวชี้วัดการจัดการทรัพยากรและแนวปฏิบัติเพื่อเพิ่มผลกำไรของสหกรณ์โรงอบ/รมยางแผ่น

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดทำตัวชี้วัดการจัดการทรัพยากรและแนวปฏิบัติเพื่อเพิ่มผลกำไรของสหกรณ์โรงอบ/รมยางแผ่น
นักวิจัย : พนาลี ชีวกิดาการ , สุเมธ ไชยประพัทธ์
คำค้น : แนวปฏิบัติ , เพิ่มผลกำไร , ตัวชี้วัด , สหกรณ์โรงอบ/รมยางแผ่น
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/877
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาวิธีการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรในสหกรณ์โรงอบ/รมยางให้ดีขึ้น

บรรณานุกรม :
พนาลี ชีวกิดาการ , สุเมธ ไชยประพัทธ์ . (2549). การจัดทำตัวชี้วัดการจัดการทรัพยากรและแนวปฏิบัติเพื่อเพิ่มผลกำไรของสหกรณ์โรงอบ/รมยางแผ่น.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พนาลี ชีวกิดาการ , สุเมธ ไชยประพัทธ์ . 2549. "การจัดทำตัวชี้วัดการจัดการทรัพยากรและแนวปฏิบัติเพื่อเพิ่มผลกำไรของสหกรณ์โรงอบ/รมยางแผ่น".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พนาลี ชีวกิดาการ , สุเมธ ไชยประพัทธ์ . "การจัดทำตัวชี้วัดการจัดการทรัพยากรและแนวปฏิบัติเพื่อเพิ่มผลกำไรของสหกรณ์โรงอบ/รมยางแผ่น."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2549. Print.
พนาลี ชีวกิดาการ , สุเมธ ไชยประพัทธ์ . การจัดทำตัวชี้วัดการจัดการทรัพยากรและแนวปฏิบัติเพื่อเพิ่มผลกำไรของสหกรณ์โรงอบ/รมยางแผ่น. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2549.