ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบตรวจสอบคุณภาพของส้มเขียวหวานที่ผ่านการเคลือบผิว โครงการย่อยที่ 1 : ระบบตรวจวัดก๊าซสำหรับการตรวจสอบคุณภาพของส้มเขียวหวาน (ปีที่ 1)

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบตรวจสอบคุณภาพของส้มเขียวหวานที่ผ่านการเคลือบผิว โครงการย่อยที่ 1 : ระบบตรวจวัดก๊าซสำหรับการตรวจสอบคุณภาพของส้มเขียวหวาน (ปีที่ 1)
นักวิจัย : สุภาพ ชูพันธ์ , สุวิทย์ วงศ์ศิลา , ผ่องศรี มังกรทอง , นิกร มังกรทอง
คำค้น : เคลือบผิว , ปีที่ , ย่อยที่ , ส้มเขียวหวาน , ตรวจสอบคุณภาพ , การตรวจสอบคุณภาพ , ตรวจวัดก๊าซ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/850
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เป็นการตรวจวัดก๊าซสำหรับใช้ตรวจสอบคุณภาพของส้มเขียวหวาน

บรรณานุกรม :
สุภาพ ชูพันธ์ , สุวิทย์ วงศ์ศิลา , ผ่องศรี มังกรทอง , นิกร มังกรทอง . (2548). ระบบตรวจสอบคุณภาพของส้มเขียวหวานที่ผ่านการเคลือบผิว โครงการย่อยที่ 1 : ระบบตรวจวัดก๊าซสำหรับการตรวจสอบคุณภาพของส้มเขียวหวาน (ปีที่ 1).
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุภาพ ชูพันธ์ , สุวิทย์ วงศ์ศิลา , ผ่องศรี มังกรทอง , นิกร มังกรทอง . 2548. "ระบบตรวจสอบคุณภาพของส้มเขียวหวานที่ผ่านการเคลือบผิว โครงการย่อยที่ 1 : ระบบตรวจวัดก๊าซสำหรับการตรวจสอบคุณภาพของส้มเขียวหวาน (ปีที่ 1)".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุภาพ ชูพันธ์ , สุวิทย์ วงศ์ศิลา , ผ่องศรี มังกรทอง , นิกร มังกรทอง . "ระบบตรวจสอบคุณภาพของส้มเขียวหวานที่ผ่านการเคลือบผิว โครงการย่อยที่ 1 : ระบบตรวจวัดก๊าซสำหรับการตรวจสอบคุณภาพของส้มเขียวหวาน (ปีที่ 1)."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2548. Print.
สุภาพ ชูพันธ์ , สุวิทย์ วงศ์ศิลา , ผ่องศรี มังกรทอง , นิกร มังกรทอง . ระบบตรวจสอบคุณภาพของส้มเขียวหวานที่ผ่านการเคลือบผิว โครงการย่อยที่ 1 : ระบบตรวจวัดก๊าซสำหรับการตรวจสอบคุณภาพของส้มเขียวหวาน (ปีที่ 1). กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2548.