ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบเตือนภัยแบบไร้สายพลังงานแสงอาทิตย์ ระยะที่ 2

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบเตือนภัยแบบไร้สายพลังงานแสงอาทิตย์ ระยะที่ 2
นักวิจัย : คงฤทธิ์ แม้นศิริ , ฉัตรชัย ศิริสัมพันธ์วงษ์ , ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด , สุชัจจ์ ศรีแก้ว , นิพนธ์ เกตุจ้อย
คำค้น : เตือนภัยแบบ , ไร้สายพลังงานแสงอาทิตย์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/799
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

พัฒนาปรับปรุงต้นแบบระบบเตือนภัยแบบไร้สายพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับช่วยเตือนภัยน้ำท่วมหรือน้ำป่าไหลบ่า สำหรับใช้ในชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่พัฒนาขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ให้มีสมรรถนะและประสิทธิภาพของการทำงานที่สูงขึ้น และติดตั้งไว้ในพื้นที่ส่วนพลังงาน

บรรณานุกรม :
คงฤทธิ์ แม้นศิริ , ฉัตรชัย ศิริสัมพันธ์วงษ์ , ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด , สุชัจจ์ ศรีแก้ว , นิพนธ์ เกตุจ้อย . (2552). ระบบเตือนภัยแบบไร้สายพลังงานแสงอาทิตย์ ระยะที่ 2.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
คงฤทธิ์ แม้นศิริ , ฉัตรชัย ศิริสัมพันธ์วงษ์ , ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด , สุชัจจ์ ศรีแก้ว , นิพนธ์ เกตุจ้อย . 2552. "ระบบเตือนภัยแบบไร้สายพลังงานแสงอาทิตย์ ระยะที่ 2".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
คงฤทธิ์ แม้นศิริ , ฉัตรชัย ศิริสัมพันธ์วงษ์ , ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด , สุชัจจ์ ศรีแก้ว , นิพนธ์ เกตุจ้อย . "ระบบเตือนภัยแบบไร้สายพลังงานแสงอาทิตย์ ระยะที่ 2."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
คงฤทธิ์ แม้นศิริ , ฉัตรชัย ศิริสัมพันธ์วงษ์ , ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด , สุชัจจ์ ศรีแก้ว , นิพนธ์ เกตุจ้อย . ระบบเตือนภัยแบบไร้สายพลังงานแสงอาทิตย์ ระยะที่ 2. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.