ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบเตือนภัยแบบไร้สายพลังงานแสงอาทิตย์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบเตือนภัยแบบไร้สายพลังงานแสงอาทิตย์
นักวิจัย : อชิตพล ศศิธรานุวัฒน์ , ฉัตรชัย ศิริสัมพันธ์วงษ์ , สมชาย โชคมาวิโรจน์ , คงฤทธิ์ แม้นศิริ , นิพนธ์ เกตุจ้อย
คำค้น : เตือนภัยแบบ , ไร้สายพลังงานแสงอาทิตย์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/787
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สร้างต้นแบบระบบเตือนภัยไร้สายพลังงานแสงอาทิตย์

บรรณานุกรม :
อชิตพล ศศิธรานุวัฒน์ , ฉัตรชัย ศิริสัมพันธ์วงษ์ , สมชาย โชคมาวิโรจน์ , คงฤทธิ์ แม้นศิริ , นิพนธ์ เกตุจ้อย . (2551). ระบบเตือนภัยแบบไร้สายพลังงานแสงอาทิตย์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อชิตพล ศศิธรานุวัฒน์ , ฉัตรชัย ศิริสัมพันธ์วงษ์ , สมชาย โชคมาวิโรจน์ , คงฤทธิ์ แม้นศิริ , นิพนธ์ เกตุจ้อย . 2551. "ระบบเตือนภัยแบบไร้สายพลังงานแสงอาทิตย์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อชิตพล ศศิธรานุวัฒน์ , ฉัตรชัย ศิริสัมพันธ์วงษ์ , สมชาย โชคมาวิโรจน์ , คงฤทธิ์ แม้นศิริ , นิพนธ์ เกตุจ้อย . "ระบบเตือนภัยแบบไร้สายพลังงานแสงอาทิตย์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2551. Print.
อชิตพล ศศิธรานุวัฒน์ , ฉัตรชัย ศิริสัมพันธ์วงษ์ , สมชาย โชคมาวิโรจน์ , คงฤทธิ์ แม้นศิริ , นิพนธ์ เกตุจ้อย . ระบบเตือนภัยแบบไร้สายพลังงานแสงอาทิตย์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2551.