ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาและจัดทำระบบข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติตะกอนพื้นผิวของแอ่งโคราช ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาและจัดทำระบบข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติตะกอนพื้นผิวของแอ่งโคราช ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
นักวิจัย : หล้า อาจวิชัย , สุรชัย สมผดุง , วินิจ ยังมี , เพียงตา สาตรักษ์ , ลัดดา วรรณขาว , ธนูชัย ศิลารัตน์ , พัชร์สุ วรรณขาว
คำค้น : ประเทศไทย , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , แอ่งโคราช , ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติตะกอนพื้นผิว
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/755
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
หล้า อาจวิชัย , สุรชัย สมผดุง , วินิจ ยังมี , เพียงตา สาตรักษ์ , ลัดดา วรรณขาว , ธนูชัย ศิลารัตน์ , พัชร์สุ วรรณขาว . (2544). การศึกษาและจัดทำระบบข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติตะกอนพื้นผิวของแอ่งโคราช ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
หล้า อาจวิชัย , สุรชัย สมผดุง , วินิจ ยังมี , เพียงตา สาตรักษ์ , ลัดดา วรรณขาว , ธนูชัย ศิลารัตน์ , พัชร์สุ วรรณขาว . 2544. "การศึกษาและจัดทำระบบข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติตะกอนพื้นผิวของแอ่งโคราช ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
หล้า อาจวิชัย , สุรชัย สมผดุง , วินิจ ยังมี , เพียงตา สาตรักษ์ , ลัดดา วรรณขาว , ธนูชัย ศิลารัตน์ , พัชร์สุ วรรณขาว . "การศึกษาและจัดทำระบบข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติตะกอนพื้นผิวของแอ่งโคราช ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2544. Print.
หล้า อาจวิชัย , สุรชัย สมผดุง , วินิจ ยังมี , เพียงตา สาตรักษ์ , ลัดดา วรรณขาว , ธนูชัย ศิลารัตน์ , พัชร์สุ วรรณขาว . การศึกษาและจัดทำระบบข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติตะกอนพื้นผิวของแอ่งโคราช ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2544.