ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การหาค่ายังโมดูลัสของวัสดุโดยใช้เทคนิคคลื่นเสียงอุลตร้าโซนิก

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การหาค่ายังโมดูลัสของวัสดุโดยใช้เทคนิคคลื่นเสียงอุลตร้าโซนิก
นักวิจัย : จินตนา เหล่าไพบูลย์ , จิตกร ผลโยญ , เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์
คำค้น : เทคนิคคลื่นเสียงอุลตร้าโซนิก , วัสดุ , การหาค่ายังโมดูลัส
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/752
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
จินตนา เหล่าไพบูลย์ , จิตกร ผลโยญ , เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ . (2543). การหาค่ายังโมดูลัสของวัสดุโดยใช้เทคนิคคลื่นเสียงอุลตร้าโซนิก.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จินตนา เหล่าไพบูลย์ , จิตกร ผลโยญ , เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ . 2543. "การหาค่ายังโมดูลัสของวัสดุโดยใช้เทคนิคคลื่นเสียงอุลตร้าโซนิก".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จินตนา เหล่าไพบูลย์ , จิตกร ผลโยญ , เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ . "การหาค่ายังโมดูลัสของวัสดุโดยใช้เทคนิคคลื่นเสียงอุลตร้าโซนิก."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2543. Print.
จินตนา เหล่าไพบูลย์ , จิตกร ผลโยญ , เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ . การหาค่ายังโมดูลัสของวัสดุโดยใช้เทคนิคคลื่นเสียงอุลตร้าโซนิก. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2543.