ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาผิวเหล็กกล้าไร้สนิม AISI 316L เพื่อใช้เป็นวัสดุฝังในประเภทแผ่นเพื่อยึดตรึงกระดูก

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผิวเหล็กกล้าไร้สนิม AISI 316L เพื่อใช้เป็นวัสดุฝังในประเภทแผ่นเพื่อยึดตรึงกระดูก
นักวิจัย : บัญชา รูปสวยดี , ศิริพร ดาวพิเศษ , ศิริลักษณ์ นิวิฐจรรยงค์ , นพรัตน์ กาญจนประยุธ
คำค้น : วัสดุฝัง , ยึดตรึงกระดูก , ผิวเหล็กกล้าไร้สนิม , ประเภทแผ่น
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/748
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
บัญชา รูปสวยดี , ศิริพร ดาวพิเศษ , ศิริลักษณ์ นิวิฐจรรยงค์ , นพรัตน์ กาญจนประยุธ . (2543). การพัฒนาผิวเหล็กกล้าไร้สนิม AISI 316L เพื่อใช้เป็นวัสดุฝังในประเภทแผ่นเพื่อยึดตรึงกระดูก.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
บัญชา รูปสวยดี , ศิริพร ดาวพิเศษ , ศิริลักษณ์ นิวิฐจรรยงค์ , นพรัตน์ กาญจนประยุธ . 2543. "การพัฒนาผิวเหล็กกล้าไร้สนิม AISI 316L เพื่อใช้เป็นวัสดุฝังในประเภทแผ่นเพื่อยึดตรึงกระดูก".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
บัญชา รูปสวยดี , ศิริพร ดาวพิเศษ , ศิริลักษณ์ นิวิฐจรรยงค์ , นพรัตน์ กาญจนประยุธ . "การพัฒนาผิวเหล็กกล้าไร้สนิม AISI 316L เพื่อใช้เป็นวัสดุฝังในประเภทแผ่นเพื่อยึดตรึงกระดูก."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2543. Print.
บัญชา รูปสวยดี , ศิริพร ดาวพิเศษ , ศิริลักษณ์ นิวิฐจรรยงค์ , นพรัตน์ กาญจนประยุธ . การพัฒนาผิวเหล็กกล้าไร้สนิม AISI 316L เพื่อใช้เป็นวัสดุฝังในประเภทแผ่นเพื่อยึดตรึงกระดูก. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2543.