ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจสอบจุลโครงสร้าง และคุณสมบัติทางกลของเหล็กหล่อจากผู้ผลิตใน จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจสอบจุลโครงสร้าง และคุณสมบัติทางกลของเหล็กหล่อจากผู้ผลิตใน จังหวัดอุบลราชธานี
นักวิจัย : เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ , ฉวีวรรณ ชัยวัฒนา , จินตนา เหล่าไพบูลย์
คำค้น : เหล็กหล่อ , ผู้ผลิต , จังหวัดอุบลราชธานี , คุณสมบัติทางกล , การตรวจสอบจุล
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/724
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ , ฉวีวรรณ ชัยวัฒนา , จินตนา เหล่าไพบูลย์ . (2541). การตรวจสอบจุลโครงสร้าง และคุณสมบัติทางกลของเหล็กหล่อจากผู้ผลิตใน จังหวัดอุบลราชธานี.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ , ฉวีวรรณ ชัยวัฒนา , จินตนา เหล่าไพบูลย์ . 2541. "การตรวจสอบจุลโครงสร้าง และคุณสมบัติทางกลของเหล็กหล่อจากผู้ผลิตใน จังหวัดอุบลราชธานี".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ , ฉวีวรรณ ชัยวัฒนา , จินตนา เหล่าไพบูลย์ . "การตรวจสอบจุลโครงสร้าง และคุณสมบัติทางกลของเหล็กหล่อจากผู้ผลิตใน จังหวัดอุบลราชธานี."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2541. Print.
เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ , ฉวีวรรณ ชัยวัฒนา , จินตนา เหล่าไพบูลย์ . การตรวจสอบจุลโครงสร้าง และคุณสมบัติทางกลของเหล็กหล่อจากผู้ผลิตใน จังหวัดอุบลราชธานี. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2541.