ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อสอนคณิตศาสตร์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อสอนคณิตศาสตร์
นักวิจัย : สมพร กล่ำเทศ , วัชราภรณ์ อ่อนเส็ง , ฤกษ์ดี จินตนสนธ์ , พรรณี สิริพิทยานานนท์ , ทวีศักดิ์ ศิริพรไพบูลย์ , บรรพต สุวรรณประเสริฐ
คำค้น : สอนคณิตศาสตร์ , ซอฟต์แวร์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/712
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
สมพร กล่ำเทศ , วัชราภรณ์ อ่อนเส็ง , ฤกษ์ดี จินตนสนธ์ , พรรณี สิริพิทยานานนท์ , ทวีศักดิ์ ศิริพรไพบูลย์ , บรรพต สุวรรณประเสริฐ . (2540). การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อสอนคณิตศาสตร์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สมพร กล่ำเทศ , วัชราภรณ์ อ่อนเส็ง , ฤกษ์ดี จินตนสนธ์ , พรรณี สิริพิทยานานนท์ , ทวีศักดิ์ ศิริพรไพบูลย์ , บรรพต สุวรรณประเสริฐ . 2540. "การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อสอนคณิตศาสตร์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สมพร กล่ำเทศ , วัชราภรณ์ อ่อนเส็ง , ฤกษ์ดี จินตนสนธ์ , พรรณี สิริพิทยานานนท์ , ทวีศักดิ์ ศิริพรไพบูลย์ , บรรพต สุวรรณประเสริฐ . "การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อสอนคณิตศาสตร์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2540. Print.
สมพร กล่ำเทศ , วัชราภรณ์ อ่อนเส็ง , ฤกษ์ดี จินตนสนธ์ , พรรณี สิริพิทยานานนท์ , ทวีศักดิ์ ศิริพรไพบูลย์ , บรรพต สุวรรณประเสริฐ . การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อสอนคณิตศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2540.