ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการหาอัตราการ ตกตะกอนในทะเลสาปสงขลา

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการหาอัตราการ ตกตะกอนในทะเลสาปสงขลา
นักวิจัย : ไพบูลย์ นวลนิล , ธวัช ชิตตระการ , ไตรภพ ผ่องสุวรรณ
คำค้น : ทะเลสาปสงขลา , จำลองทางคณิตศาสตร์ , การหาอัตราการ , ตกตะกอน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/696
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ไพบูลย์ นวลนิล , ธวัช ชิตตระการ , ไตรภพ ผ่องสุวรรณ . (2540). การศึกษาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการหาอัตราการ ตกตะกอนในทะเลสาปสงขลา.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ไพบูลย์ นวลนิล , ธวัช ชิตตระการ , ไตรภพ ผ่องสุวรรณ . 2540. "การศึกษาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการหาอัตราการ ตกตะกอนในทะเลสาปสงขลา".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ไพบูลย์ นวลนิล , ธวัช ชิตตระการ , ไตรภพ ผ่องสุวรรณ . "การศึกษาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการหาอัตราการ ตกตะกอนในทะเลสาปสงขลา."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2540. Print.
ไพบูลย์ นวลนิล , ธวัช ชิตตระการ , ไตรภพ ผ่องสุวรรณ . การศึกษาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการหาอัตราการ ตกตะกอนในทะเลสาปสงขลา. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2540.