ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำคลองเตยและคลองอู่ตะเภาใน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อจัดสร้างฐานข้อมูล สารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการจัดการสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำคลองเตยและคลองอู่ตะเภาใน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อจัดสร้างฐานข้อมูล สารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการจัดการสิ่งแวดล้อม
นักวิจัย : นาตยา จึงเจริญธรรม , รัตนา ทองย้อย , พีระทิพย์ พืชมงคล
คำค้น : อำเภอหาดใหญ่ , จัดสร้าง , สิ่งแวดล้อม , สารสนเทศภูมิศาสตร์ , จังหวัดสงขลา , คลองอู่ตะเภา , การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำคลองเตย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/695
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
นาตยา จึงเจริญธรรม , รัตนา ทองย้อย , พีระทิพย์ พืชมงคล . (2540). การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำคลองเตยและคลองอู่ตะเภาใน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อจัดสร้างฐานข้อมูล สารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการจัดการสิ่งแวดล้อม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นาตยา จึงเจริญธรรม , รัตนา ทองย้อย , พีระทิพย์ พืชมงคล . 2540. "การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำคลองเตยและคลองอู่ตะเภาใน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อจัดสร้างฐานข้อมูล สารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการจัดการสิ่งแวดล้อม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นาตยา จึงเจริญธรรม , รัตนา ทองย้อย , พีระทิพย์ พืชมงคล . "การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำคลองเตยและคลองอู่ตะเภาใน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อจัดสร้างฐานข้อมูล สารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการจัดการสิ่งแวดล้อม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2540. Print.
นาตยา จึงเจริญธรรม , รัตนา ทองย้อย , พีระทิพย์ พืชมงคล . การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำคลองเตยและคลองอู่ตะเภาใน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อจัดสร้างฐานข้อมูล สารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการจัดการสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2540.