ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาอิเล็กโทรไลเซอร์ในการผลิตไฮโดรเจนเพื่อใช้ในรถยนต์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาอิเล็กโทรไลเซอร์ในการผลิตไฮโดรเจนเพื่อใช้ในรถยนต์
นักวิจัย : ฉัตรชัย ศิริสัมพันธ์วงษ์ , วิจิตร อุดอ้าย , นิพนธ์ เกตุจ้อย , อนุสรณ์ วรสิงห์ , สุขฤดี สุขใจ
คำค้น : รถยนต์ , อิเล็กโทรไลเซอร์ , ไฮโดรเจน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/635
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ระบบอิเล็กโทรไลเซอร์ที่พัฒนาขึ้นใช้สามารถใช้ได้กับรถยนต์ส่วนบุคคลขนาดเล็กกว่าได้

บรรณานุกรม :
ฉัตรชัย ศิริสัมพันธ์วงษ์ , วิจิตร อุดอ้าย , นิพนธ์ เกตุจ้อย , อนุสรณ์ วรสิงห์ , สุขฤดี สุขใจ . (2548). การพัฒนาอิเล็กโทรไลเซอร์ในการผลิตไฮโดรเจนเพื่อใช้ในรถยนต์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ฉัตรชัย ศิริสัมพันธ์วงษ์ , วิจิตร อุดอ้าย , นิพนธ์ เกตุจ้อย , อนุสรณ์ วรสิงห์ , สุขฤดี สุขใจ . 2548. "การพัฒนาอิเล็กโทรไลเซอร์ในการผลิตไฮโดรเจนเพื่อใช้ในรถยนต์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ฉัตรชัย ศิริสัมพันธ์วงษ์ , วิจิตร อุดอ้าย , นิพนธ์ เกตุจ้อย , อนุสรณ์ วรสิงห์ , สุขฤดี สุขใจ . "การพัฒนาอิเล็กโทรไลเซอร์ในการผลิตไฮโดรเจนเพื่อใช้ในรถยนต์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2548. Print.
ฉัตรชัย ศิริสัมพันธ์วงษ์ , วิจิตร อุดอ้าย , นิพนธ์ เกตุจ้อย , อนุสรณ์ วรสิงห์ , สุขฤดี สุขใจ . การพัฒนาอิเล็กโทรไลเซอร์ในการผลิตไฮโดรเจนเพื่อใช้ในรถยนต์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2548.