ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์โดยระบบ Dish Stirling Engine

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์โดยระบบ Dish Stirling Engine
นักวิจัย : สุขฤดี สุขใจ , วัฒนพงษ์ รักษ์วิเชียร , นิพนธ์ เกตุจ้อย
คำค้น : ไฟฟ้า , แสงอาทิตย์ , พลังงานความร้อน , Stirling , Engine
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/634
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ได้ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์จากระบบ Dish Stirling Engine ขนาดไม่ต่ำกว่า 5 kWe ที่สามารถใช้งานผลิตกระแสไฟฟ้าได้จริง

บรรณานุกรม :
สุขฤดี สุขใจ , วัฒนพงษ์ รักษ์วิเชียร , นิพนธ์ เกตุจ้อย . (2547). การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์โดยระบบ Dish Stirling Engine.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุขฤดี สุขใจ , วัฒนพงษ์ รักษ์วิเชียร , นิพนธ์ เกตุจ้อย . 2547. "การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์โดยระบบ Dish Stirling Engine".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุขฤดี สุขใจ , วัฒนพงษ์ รักษ์วิเชียร , นิพนธ์ เกตุจ้อย . "การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์โดยระบบ Dish Stirling Engine."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2547. Print.
สุขฤดี สุขใจ , วัฒนพงษ์ รักษ์วิเชียร , นิพนธ์ เกตุจ้อย . การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์โดยระบบ Dish Stirling Engine. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2547.