ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเริ่มต้นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศไทย ในช่วงการสำรวจ GAME-T IOP โดยใช้แบบจำลอง MM5

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเริ่มต้นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศไทย ในช่วงการสำรวจ GAME-T IOP โดยใช้แบบจำลอง MM5
นักวิจัย : จิราภรณ์ วรากรณ์ , ชลาลัย แจ่มผล , ชัชชัย ไชยแสน , ธีรพัฒน์ เกษมพรรณราย , นงค์นาถ อู่ประสิทธิ์วงศ์ , บุญเลิศ อาชีวระงับโรค , วาสนา วงษ์รัตน์ , จำนง แก้วชะฎา , จรัญ ราชนุ้ย , กรรวี สิทธิชีวภาค , มันทนา พฤกษะวัน
คำค้น : GAMET , ประเทศไทย , จำลอง , การเริ่มต้นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงใต้
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/611
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1. รวบรวมข้อมูลจากโครงการ GAME-T IOP ในช่วงปี 1977-1999 2. ใช้แบบจำลอง MM5 ศึกษารูปแบบการเริ่มต้นฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในประเทศไทย ในช่วงปี 1997-1999 จากข้อมูลที่รวบรวมได้จากทั้ง GAME-T IOP และ NCEP

บรรณานุกรม :
จิราภรณ์ วรากรณ์ , ชลาลัย แจ่มผล , ชัชชัย ไชยแสน , ธีรพัฒน์ เกษมพรรณราย , นงค์นาถ อู่ประสิทธิ์วงศ์ , บุญเลิศ อาชีวระงับโรค , วาสนา วงษ์รัตน์ , จำนง แก้วชะฎา , จรัญ ราชนุ้ย , กรรวี สิทธิชีวภาค , มันทนา พฤกษะวัน . (2545). การเริ่มต้นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศไทย ในช่วงการสำรวจ GAME-T IOP โดยใช้แบบจำลอง MM5.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จิราภรณ์ วรากรณ์ , ชลาลัย แจ่มผล , ชัชชัย ไชยแสน , ธีรพัฒน์ เกษมพรรณราย , นงค์นาถ อู่ประสิทธิ์วงศ์ , บุญเลิศ อาชีวระงับโรค , วาสนา วงษ์รัตน์ , จำนง แก้วชะฎา , จรัญ ราชนุ้ย , กรรวี สิทธิชีวภาค , มันทนา พฤกษะวัน . 2545. "การเริ่มต้นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศไทย ในช่วงการสำรวจ GAME-T IOP โดยใช้แบบจำลอง MM5".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จิราภรณ์ วรากรณ์ , ชลาลัย แจ่มผล , ชัชชัย ไชยแสน , ธีรพัฒน์ เกษมพรรณราย , นงค์นาถ อู่ประสิทธิ์วงศ์ , บุญเลิศ อาชีวระงับโรค , วาสนา วงษ์รัตน์ , จำนง แก้วชะฎา , จรัญ ราชนุ้ย , กรรวี สิทธิชีวภาค , มันทนา พฤกษะวัน . "การเริ่มต้นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศไทย ในช่วงการสำรวจ GAME-T IOP โดยใช้แบบจำลอง MM5."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2545. Print.
จิราภรณ์ วรากรณ์ , ชลาลัย แจ่มผล , ชัชชัย ไชยแสน , ธีรพัฒน์ เกษมพรรณราย , นงค์นาถ อู่ประสิทธิ์วงศ์ , บุญเลิศ อาชีวระงับโรค , วาสนา วงษ์รัตน์ , จำนง แก้วชะฎา , จรัญ ราชนุ้ย , กรรวี สิทธิชีวภาค , มันทนา พฤกษะวัน . การเริ่มต้นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศไทย ในช่วงการสำรวจ GAME-T IOP โดยใช้แบบจำลอง MM5. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2545.