ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตและการศึกษาสมบัติของผลึกเดี่ยว TiAI3X Intermetallic

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตและการศึกษาสมบัติของผลึกเดี่ยว TiAI3X Intermetallic
นักวิจัย : ประพันธุ์ แม่นยำ
คำค้น : ผลึกเดี่ยว , TiAI3X , intermetallic
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/586
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ประพันธุ์ แม่นยำ . (2541). การผลิตและการศึกษาสมบัติของผลึกเดี่ยว TiAI3X Intermetallic.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ประพันธุ์ แม่นยำ . 2541. "การผลิตและการศึกษาสมบัติของผลึกเดี่ยว TiAI3X Intermetallic".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ประพันธุ์ แม่นยำ . "การผลิตและการศึกษาสมบัติของผลึกเดี่ยว TiAI3X Intermetallic."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2541. Print.
ประพันธุ์ แม่นยำ . การผลิตและการศึกษาสมบัติของผลึกเดี่ยว TiAI3X Intermetallic. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2541.