ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์วิจัยร่วมอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัย ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและวัตถุอันตราย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์วิจัยร่วมอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัย ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและวัตถุอันตราย
นักวิจัย : สุเมธ ชวเดช , สมพร กมลศิริพิชัยพร , ศุภิชัย ตั้งใจตรง , วสันต์ พงศาพิชญ์ , ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร , ทวีวงศ์ ศรีบุรี , ธเรศ ศรีสถิตย์ , นพภาพร พานิช , วราพรรณ ด่านอุตรา , วรรณี พฤฒิถาวร
คำค้น : สิ่งแวดล้อม , จัดตั้งเครือข่ายศูนย์วิจัยร่วมอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัย , วัตถุอันตราย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/581
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
สุเมธ ชวเดช , สมพร กมลศิริพิชัยพร , ศุภิชัย ตั้งใจตรง , วสันต์ พงศาพิชญ์ , ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร , ทวีวงศ์ ศรีบุรี , ธเรศ ศรีสถิตย์ , นพภาพร พานิช , วราพรรณ ด่านอุตรา , วรรณี พฤฒิถาวร . (2542). โครงการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์วิจัยร่วมอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัย ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและวัตถุอันตราย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุเมธ ชวเดช , สมพร กมลศิริพิชัยพร , ศุภิชัย ตั้งใจตรง , วสันต์ พงศาพิชญ์ , ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร , ทวีวงศ์ ศรีบุรี , ธเรศ ศรีสถิตย์ , นพภาพร พานิช , วราพรรณ ด่านอุตรา , วรรณี พฤฒิถาวร . 2542. "โครงการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์วิจัยร่วมอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัย ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและวัตถุอันตราย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุเมธ ชวเดช , สมพร กมลศิริพิชัยพร , ศุภิชัย ตั้งใจตรง , วสันต์ พงศาพิชญ์ , ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร , ทวีวงศ์ ศรีบุรี , ธเรศ ศรีสถิตย์ , นพภาพร พานิช , วราพรรณ ด่านอุตรา , วรรณี พฤฒิถาวร . "โครงการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์วิจัยร่วมอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัย ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและวัตถุอันตราย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2542. Print.
สุเมธ ชวเดช , สมพร กมลศิริพิชัยพร , ศุภิชัย ตั้งใจตรง , วสันต์ พงศาพิชญ์ , ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร , ทวีวงศ์ ศรีบุรี , ธเรศ ศรีสถิตย์ , นพภาพร พานิช , วราพรรณ ด่านอุตรา , วรรณี พฤฒิถาวร . โครงการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์วิจัยร่วมอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัย ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและวัตถุอันตราย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2542.