ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบทางเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบทางเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อสิ่งแวดล้อม
นักวิจัย : นารถธิดา ตุมราศวิน , เบญจวรรณ วิวัฒนปฐพี , ยงค์วิมล เลณบุรี
คำค้น : สิ่งแวดล้อม , ทางเทคโนโลยีชีวภาพ , จำลองทางคณิตศาสตร์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/571
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นารถธิดา ตุมราศวิน , เบญจวรรณ วิวัฒนปฐพี , ยงค์วิมล เลณบุรี . (2538). แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบทางเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อสิ่งแวดล้อม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นารถธิดา ตุมราศวิน , เบญจวรรณ วิวัฒนปฐพี , ยงค์วิมล เลณบุรี . 2538. "แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบทางเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อสิ่งแวดล้อม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นารถธิดา ตุมราศวิน , เบญจวรรณ วิวัฒนปฐพี , ยงค์วิมล เลณบุรี . "แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบทางเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อสิ่งแวดล้อม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2538. Print.
นารถธิดา ตุมราศวิน , เบญจวรรณ วิวัฒนปฐพี , ยงค์วิมล เลณบุรี . แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบทางเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2538.