ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์จากต้นกำเนิดรังสีนิวตรอนแบบไอโซโทป

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์จากต้นกำเนิดรังสีนิวตรอนแบบไอโซโทป
นักวิจัย : ชาญชัย อัศววินิจกุลชัย , วันชัย ธรรมวานิช , ปริวรรต เสียงสนั่น , สมพร จองคำ
คำค้น : ไอโซโทป , ต้นกำเนิดรังสีนิวตรอนแบบ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/558
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชาญชัย อัศววินิจกุลชัย , วันชัย ธรรมวานิช , ปริวรรต เสียงสนั่น , สมพร จองคำ . (2539). โครงการวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์จากต้นกำเนิดรังสีนิวตรอนแบบไอโซโทป.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชาญชัย อัศววินิจกุลชัย , วันชัย ธรรมวานิช , ปริวรรต เสียงสนั่น , สมพร จองคำ . 2539. "โครงการวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์จากต้นกำเนิดรังสีนิวตรอนแบบไอโซโทป".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชาญชัย อัศววินิจกุลชัย , วันชัย ธรรมวานิช , ปริวรรต เสียงสนั่น , สมพร จองคำ . "โครงการวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์จากต้นกำเนิดรังสีนิวตรอนแบบไอโซโทป."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2539. Print.
ชาญชัย อัศววินิจกุลชัย , วันชัย ธรรมวานิช , ปริวรรต เสียงสนั่น , สมพร จองคำ . โครงการวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์จากต้นกำเนิดรังสีนิวตรอนแบบไอโซโทป. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2539.