ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้วิธีวัดความต้านทานไฟฟ้าตรวจหาโครงสร้างธรณีวิทยาที่มีลักษณะเป็นแอ่ง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้วิธีวัดความต้านทานไฟฟ้าตรวจหาโครงสร้างธรณีวิทยาที่มีลักษณะเป็นแอ่ง
นักวิจัย : ไตรภพ ผ่องสุวรรณ , วรวุฒิ โลหะวิจารณ์
คำค้น : วัดความต้านทานไฟฟ้าตรวจหา , ลักษณะ , ธรณีวิทยา
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/538
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ไตรภพ ผ่องสุวรรณ , วรวุฒิ โลหะวิจารณ์ . (2532). การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้วิธีวัดความต้านทานไฟฟ้าตรวจหาโครงสร้างธรณีวิทยาที่มีลักษณะเป็นแอ่ง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ไตรภพ ผ่องสุวรรณ , วรวุฒิ โลหะวิจารณ์ . 2532. "การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้วิธีวัดความต้านทานไฟฟ้าตรวจหาโครงสร้างธรณีวิทยาที่มีลักษณะเป็นแอ่ง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ไตรภพ ผ่องสุวรรณ , วรวุฒิ โลหะวิจารณ์ . "การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้วิธีวัดความต้านทานไฟฟ้าตรวจหาโครงสร้างธรณีวิทยาที่มีลักษณะเป็นแอ่ง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2532. Print.
ไตรภพ ผ่องสุวรรณ , วรวุฒิ โลหะวิจารณ์ . การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้วิธีวัดความต้านทานไฟฟ้าตรวจหาโครงสร้างธรณีวิทยาที่มีลักษณะเป็นแอ่ง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2532.