ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการศึกษาสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพและชีวภาพของโครงการพัฒนาระเบียงตะวันออก-ตะวันตก

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการศึกษาสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพและชีวภาพของโครงการพัฒนาระเบียงตะวันออก-ตะวันตก
นักวิจัย : กัลยา รัตนสุทธิพงศ์ , ทรงกฤษณ์ ประภักดี , ธีรพล คังคะเกตุ , สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล
คำค้น : ชีวภาพ , ศึกษาสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพ , ระเบียงตะวันออกตะวันตก
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/508
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ทำการศึกษาเฉพาะพื้นที่ฝั่งประเทศไทยภายในรัศมี 5 กิโลเมตร จากจุดก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 2 และพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ในรัศมี 30 กิโลเมตร

บรรณานุกรม :
กัลยา รัตนสุทธิพงศ์ , ทรงกฤษณ์ ประภักดี , ธีรพล คังคะเกตุ , สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล . (2548). โครงการศึกษาสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพและชีวภาพของโครงการพัฒนาระเบียงตะวันออก-ตะวันตก.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
กัลยา รัตนสุทธิพงศ์ , ทรงกฤษณ์ ประภักดี , ธีรพล คังคะเกตุ , สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล . 2548. "โครงการศึกษาสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพและชีวภาพของโครงการพัฒนาระเบียงตะวันออก-ตะวันตก".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
กัลยา รัตนสุทธิพงศ์ , ทรงกฤษณ์ ประภักดี , ธีรพล คังคะเกตุ , สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล . "โครงการศึกษาสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพและชีวภาพของโครงการพัฒนาระเบียงตะวันออก-ตะวันตก."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2548. Print.
กัลยา รัตนสุทธิพงศ์ , ทรงกฤษณ์ ประภักดี , ธีรพล คังคะเกตุ , สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล . โครงการศึกษาสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพและชีวภาพของโครงการพัฒนาระเบียงตะวันออก-ตะวันตก. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2548.