ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การแสดงลักษณะกายภาพของฟันและกระดูกจากสัตว์ และมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์โดยวิธีนิวเคลียร์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การแสดงลักษณะกายภาพของฟันและกระดูกจากสัตว์ และมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์โดยวิธีนิวเคลียร์
นักวิจัย : สมพร จองคำ , ศศิพันธุ์ คะวีรัตน์ , วัฒนา สุภวัน , ชาญชัย อัศววินิจกุลชัย , สุรพงษ์ พิมพ์จันทร์
คำค้น : กระดูก , การแสดงลักษณะกายภาพ , นิวเคลียร์ , ประวัติศาสตร์ , มนุษย์ , สัตว์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/481
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

รวบรวมและศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร รายงานวิจัยที่สำคัญเกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ข้อมูลทางธรณีวิทยา ข้อมูลทางโบราณคดี ข้อมูลการวิเคราะห์ธาตุโดยวิธีเคมีและวิธีนิวเคลียร์

บรรณานุกรม :
สมพร จองคำ , ศศิพันธุ์ คะวีรัตน์ , วัฒนา สุภวัน , ชาญชัย อัศววินิจกุลชัย , สุรพงษ์ พิมพ์จันทร์ . (2544). การแสดงลักษณะกายภาพของฟันและกระดูกจากสัตว์ และมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์โดยวิธีนิวเคลียร์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สมพร จองคำ , ศศิพันธุ์ คะวีรัตน์ , วัฒนา สุภวัน , ชาญชัย อัศววินิจกุลชัย , สุรพงษ์ พิมพ์จันทร์ . 2544. "การแสดงลักษณะกายภาพของฟันและกระดูกจากสัตว์ และมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์โดยวิธีนิวเคลียร์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สมพร จองคำ , ศศิพันธุ์ คะวีรัตน์ , วัฒนา สุภวัน , ชาญชัย อัศววินิจกุลชัย , สุรพงษ์ พิมพ์จันทร์ . "การแสดงลักษณะกายภาพของฟันและกระดูกจากสัตว์ และมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์โดยวิธีนิวเคลียร์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2544. Print.
สมพร จองคำ , ศศิพันธุ์ คะวีรัตน์ , วัฒนา สุภวัน , ชาญชัย อัศววินิจกุลชัย , สุรพงษ์ พิมพ์จันทร์ . การแสดงลักษณะกายภาพของฟันและกระดูกจากสัตว์ และมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์โดยวิธีนิวเคลียร์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2544.