ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสถานภาพของระบบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ของสำนักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสถานภาพของระบบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ของสำนักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : นิยดา สวัสดิพงษ์ , จิตรี โพธิมามกะ , พิทักษ์ จันทร์เจริญ
คำค้น : สำนักงานเขตบางซื่อ , สิ่งแวดล้อม , กรุงเทพมหานคร , สถานภาพ
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/461
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ทำการศึกษาสถานภาพของคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งทางน้ำ มูลฝอย อากาศ เสียง และความคิดเห็นของประชาชนในการจัดการปัญหามลพิษดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดการสิ่งแวดล้อมในเขตบางซื่อต่อไป

บรรณานุกรม :
นิยดา สวัสดิพงษ์ , จิตรี โพธิมามกะ , พิทักษ์ จันทร์เจริญ . (2546). การศึกษาสถานภาพของระบบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ของสำนักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
นิยดา สวัสดิพงษ์ , จิตรี โพธิมามกะ , พิทักษ์ จันทร์เจริญ . 2546. "การศึกษาสถานภาพของระบบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ของสำนักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
นิยดา สวัสดิพงษ์ , จิตรี โพธิมามกะ , พิทักษ์ จันทร์เจริญ . "การศึกษาสถานภาพของระบบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ของสำนักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2546. Print.
นิยดา สวัสดิพงษ์ , จิตรี โพธิมามกะ , พิทักษ์ จันทร์เจริญ . การศึกษาสถานภาพของระบบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ของสำนักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2546.