ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คอมโพสิทเซรามิกส์กับพอลิเมอร์ที่เป็นพิโซอิเล็กตริก สำหรับทำทรานสดิวเซอร์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คอมโพสิทเซรามิกส์กับพอลิเมอร์ที่เป็นพิโซอิเล็กตริก สำหรับทำทรานสดิวเซอร์
นักวิจัย : นันทกาญจน์ มุรศิต
คำค้น : พิโซอิเล็กตริก , ทำทรานสดิวเซอร์ , คอมโพสิทเซรามิกส์กับพอลิเมอร์ที่
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/424
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
นันทกาญจน์ มุรศิต . (2545). คอมโพสิทเซรามิกส์กับพอลิเมอร์ที่เป็นพิโซอิเล็กตริก สำหรับทำทรานสดิวเซอร์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นันทกาญจน์ มุรศิต . 2545. "คอมโพสิทเซรามิกส์กับพอลิเมอร์ที่เป็นพิโซอิเล็กตริก สำหรับทำทรานสดิวเซอร์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นันทกาญจน์ มุรศิต . "คอมโพสิทเซรามิกส์กับพอลิเมอร์ที่เป็นพิโซอิเล็กตริก สำหรับทำทรานสดิวเซอร์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2545. Print.
นันทกาญจน์ มุรศิต . คอมโพสิทเซรามิกส์กับพอลิเมอร์ที่เป็นพิโซอิเล็กตริก สำหรับทำทรานสดิวเซอร์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2545.