ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การกำจัดสีในน้ำทิ้งจากโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอโดยการดูดซับด้วยธูปฤาษีและหญ้าแขมปรับสภาพ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การกำจัดสีในน้ำทิ้งจากโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอโดยการดูดซับด้วยธูปฤาษีและหญ้าแขมปรับสภาพ
นักวิจัย : ไพทิพย์ ธีรเวชญาณ , ดวงรัตน์ อินทร
คำค้น : โรงงานฟอกย้อมสิ่งทอ , หญ้าแขมปรับสภาพ , ธูปฤาษี , น้ำทิ้ง , การดูดซับ , การกำจัดสี
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/423
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ไพทิพย์ ธีรเวชญาณ , ดวงรัตน์ อินทร . (2546). การกำจัดสีในน้ำทิ้งจากโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอโดยการดูดซับด้วยธูปฤาษีและหญ้าแขมปรับสภาพ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ไพทิพย์ ธีรเวชญาณ , ดวงรัตน์ อินทร . 2546. "การกำจัดสีในน้ำทิ้งจากโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอโดยการดูดซับด้วยธูปฤาษีและหญ้าแขมปรับสภาพ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ไพทิพย์ ธีรเวชญาณ , ดวงรัตน์ อินทร . "การกำจัดสีในน้ำทิ้งจากโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอโดยการดูดซับด้วยธูปฤาษีและหญ้าแขมปรับสภาพ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2546. Print.
ไพทิพย์ ธีรเวชญาณ , ดวงรัตน์ อินทร . การกำจัดสีในน้ำทิ้งจากโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอโดยการดูดซับด้วยธูปฤาษีและหญ้าแขมปรับสภาพ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2546.