ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนากองทุนสุขภาพระดับตำบลเพื่อการสร้างเสริมและป้องกันโรคในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปี 2549-2552

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนากองทุนสุขภาพระดับตำบลเพื่อการสร้างเสริมและป้องกันโรคในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปี 2549-2552
นักวิจัย : มุกดา สำนวนกลาง
คำค้น : การป้องกันและควบคุมโรค , หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า , ระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ (Health Systems Financing) , กองทุนสุขภาพ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : ศูนย์อนามัยที่ 1 กรมอนามัย
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : hs1751 , http://hdl.handle.net/11228/3124 , W160 ม615ก 2552 , 51-005
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ,สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ.สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :
มุกดา สำนวนกลาง . (2552). การพัฒนากองทุนสุขภาพระดับตำบลเพื่อการสร้างเสริมและป้องกันโรคในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปี 2549-2552.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
มุกดา สำนวนกลาง . 2552. "การพัฒนากองทุนสุขภาพระดับตำบลเพื่อการสร้างเสริมและป้องกันโรคในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปี 2549-2552".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
มุกดา สำนวนกลาง . "การพัฒนากองทุนสุขภาพระดับตำบลเพื่อการสร้างเสริมและป้องกันโรคในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปี 2549-2552."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552. Print.
มุกดา สำนวนกลาง . การพัฒนากองทุนสุขภาพระดับตำบลเพื่อการสร้างเสริมและป้องกันโรคในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปี 2549-2552. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2552.