ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จริงหรือไม่? ระบบหลักประกันสุขภาพของไทยอาจล้มละลายจากปัญหาผู้สูงอายุในอนาคตบทวิเคราะห์และทางเลือกเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : จริงหรือไม่? ระบบหลักประกันสุขภาพของไทยอาจล้มละลายจากปัญหาผู้สูงอายุในอนาคตบทวิเคราะห์และทางเลือกเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
นักวิจัย : ถาวร สกุลพาณิชย์
คำค้น : ระบบหลักประกันสุขภาพ , ผู้สูงอายุ , การพัฒนาคุณภาพชีวิต
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว 1,2(มี.ค.-มิ.ย.2552) : 41-47 , 1906-3199 , http://hdl.handle.net/11228/2717
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข(Thai-European Health Care Reform Project)

บรรณานุกรม :
ถาวร สกุลพาณิชย์ . (2552). จริงหรือไม่? ระบบหลักประกันสุขภาพของไทยอาจล้มละลายจากปัญหาผู้สูงอายุในอนาคตบทวิเคราะห์และทางเลือกเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ถาวร สกุลพาณิชย์ . 2552. "จริงหรือไม่? ระบบหลักประกันสุขภาพของไทยอาจล้มละลายจากปัญหาผู้สูงอายุในอนาคตบทวิเคราะห์และทางเลือกเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ถาวร สกุลพาณิชย์ . "จริงหรือไม่? ระบบหลักประกันสุขภาพของไทยอาจล้มละลายจากปัญหาผู้สูงอายุในอนาคตบทวิเคราะห์และทางเลือกเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552. Print.
ถาวร สกุลพาณิชย์ . จริงหรือไม่? ระบบหลักประกันสุขภาพของไทยอาจล้มละลายจากปัญหาผู้สูงอายุในอนาคตบทวิเคราะห์และทางเลือกเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2552.