ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เส้นทางสู่การพัฒนาคุณภาพบริการเพื่อประชาชน

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เส้นทางสู่การพัฒนาคุณภาพบริการเพื่อประชาชน , [Pathway of Quality Care Development]
นักวิจัย : กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข , กองโรงพยาบาลภูมิภาค , ภาคีพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล , Department of Medical Service, Ministry of Public Health
คำค้น : Hospital Accreditation , การพัฒนาคุณภาพบริการ , คุณภาพบริการ , การบริหารความเสี่ยง , การตรวจสอบทางการแพทย์ , การพัฒนาองค์กร , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ , การประเมินตนเอง
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : hs0361 , http://hdl.handle.net/11228/910 , WX15 ส255 2541
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : th
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

องค์การอนามัยโลก, กระทรวงสาธารณสุข, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

บรรณานุกรม :
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข , กองโรงพยาบาลภูมิภาค , ภาคีพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล , Department of Medical Service, Ministry of Public Health . (2541). เส้นทางสู่การพัฒนาคุณภาพบริการเพื่อประชาชน.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข , กองโรงพยาบาลภูมิภาค , ภาคีพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล , Department of Medical Service, Ministry of Public Health . 2541. "เส้นทางสู่การพัฒนาคุณภาพบริการเพื่อประชาชน".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข , กองโรงพยาบาลภูมิภาค , ภาคีพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล , Department of Medical Service, Ministry of Public Health . "เส้นทางสู่การพัฒนาคุณภาพบริการเพื่อประชาชน."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541. Print.
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข , กองโรงพยาบาลภูมิภาค , ภาคีพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล , Department of Medical Service, Ministry of Public Health . เส้นทางสู่การพัฒนาคุณภาพบริการเพื่อประชาชน. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2541.