ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กว่าจะเป็นเครือข่ายแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กว่าจะเป็นเครือข่ายแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
นักวิจัย : ทัศนีย์ ญาณะ
คำค้น : เวชศาสตร์ครอบครัว , เครือข่ายแพทย์ , เวชปฏิบัติครอบครัว
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว 1,1(พ.ย.2551-ก.พ.2552) : 67-68 , 1906-3199 , http://hdl.handle.net/11228/2706
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข(Thai-European Health Care Reform Project)

บรรณานุกรม :
ทัศนีย์ ญาณะ . (2552). กว่าจะเป็นเครือข่ายแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ทัศนีย์ ญาณะ . 2552. "กว่าจะเป็นเครือข่ายแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ทัศนีย์ ญาณะ . "กว่าจะเป็นเครือข่ายแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552. Print.
ทัศนีย์ ญาณะ . กว่าจะเป็นเครือข่ายแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2552.