ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดทำชุดตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดทำชุดตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ , National health indicators
นักวิจัย : พิมลพรรณ อิศรภักดี , อุไรวรรณ คะนึงสุขเกษม , รศรินทร์ เกรย์ , พอตา บุญยตีรณะ
คำค้น : Health Administration , Health Policy , การบริหารงานสาธารณสุข , นโยบายด้านสุขภาพ , ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ (Health Information Systems) , Health indicators , ตัวชี้วัดสุขภาพ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล , สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : hs1366 , http://hdl.handle.net/11228/1943 , WA540 พ275ก [2553]
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : th
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

รายงานการจัดทำชุดตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ (National Health Indicators) มีเป้าหมายการดำเนินงานเพื่อพัฒนาชุดตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติที่เป็นมาตรฐานและพัฒนาเครือข่ายที่เป็นกลไกผลักดันดัชนีสุขภาพแห่งชาติสู่การไปใช้ในระดับนโยบายขององค์กรสุขภาพแห่งชาติ จึงเป็นข้อมูลอีกชิ้นหนึ่งที่จะช่วยวัดความมีสุขภาพดีของประชาชนและช่วยพัฒนาระบบบริการที่เหมาะสมให้กับผู้มารับบริการ

สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ

สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :
พิมลพรรณ อิศรภักดี , อุไรวรรณ คะนึงสุขเกษม , รศรินทร์ เกรย์ , พอตา บุญยตีรณะ . (2553). การจัดทำชุดตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
พิมลพรรณ อิศรภักดี , อุไรวรรณ คะนึงสุขเกษม , รศรินทร์ เกรย์ , พอตา บุญยตีรณะ . 2553. "การจัดทำชุดตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
พิมลพรรณ อิศรภักดี , อุไรวรรณ คะนึงสุขเกษม , รศรินทร์ เกรย์ , พอตา บุญยตีรณะ . "การจัดทำชุดตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553. Print.
พิมลพรรณ อิศรภักดี , อุไรวรรณ คะนึงสุขเกษม , รศรินทร์ เกรย์ , พอตา บุญยตีรณะ . การจัดทำชุดตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2553.