ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางการวิเคราะห์ต้นทุนการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว : กรณีศึกษาโรงพยาบาลลำปาง

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางการวิเคราะห์ต้นทุนการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว : กรณีศึกษาโรงพยาบาลลำปาง
นักวิจัย : อุทุมพร วงษ์ศิลป์ , ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย , ถาวร สกุลพาณิชย์
คำค้น : การส่งเสริมสุขภาพ , การวิเคราะห์ต้นทุน , การดูแลผู้สูงอายุ , ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ (Health Information Systems) , ระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ (Health Systems Financing)
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี , สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.)
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : hs1991 , http://hdl.handle.net/11228/3731 , WT31 อ825น 2554 , T55-11
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กองทุนประชากรแห่งสหประชาติ

บรรณานุกรม :
อุทุมพร วงษ์ศิลป์ , ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย , ถาวร สกุลพาณิชย์ . (2554). แนวทางการวิเคราะห์ต้นทุนการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว : กรณีศึกษาโรงพยาบาลลำปาง.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
อุทุมพร วงษ์ศิลป์ , ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย , ถาวร สกุลพาณิชย์ . 2554. "แนวทางการวิเคราะห์ต้นทุนการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว : กรณีศึกษาโรงพยาบาลลำปาง".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
อุทุมพร วงษ์ศิลป์ , ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย , ถาวร สกุลพาณิชย์ . "แนวทางการวิเคราะห์ต้นทุนการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว : กรณีศึกษาโรงพยาบาลลำปาง."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554. Print.
อุทุมพร วงษ์ศิลป์ , ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย , ถาวร สกุลพาณิชย์ . แนวทางการวิเคราะห์ต้นทุนการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว : กรณีศึกษาโรงพยาบาลลำปาง. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2554.