ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาศักยภาพกองทุนสุขภาพชุมชนโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาศักยภาพกองทุนสุขภาพชุมชนโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้
นักวิจัย : วณี ปิ่นประทีป
คำค้น : การจัดการความรู้ , ระบบหลักประกันสุขภาพ , ภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance) , กองทุนสุขภาพ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : hs1744 , http://hdl.handle.net/11228/3130 , W160 ว159ก 2552 , 51-005
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เพื่อการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่/ตำบล โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า การจัดการความรู้ โดยดำเนินการในพื้นที่ที่มีกองทุนหลักประกันสุขภาพ วิธีดำเนินงานของโครงการฯ คือการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์การทำงานของคณะกรรมการกองทุนฯ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ,สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข,แผนงานร่วมสร้างเสริมสุขภาพกับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

บรรณานุกรม :
วณี ปิ่นประทีป . (2552). การพัฒนาศักยภาพกองทุนสุขภาพชุมชนโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
วณี ปิ่นประทีป . 2552. "การพัฒนาศักยภาพกองทุนสุขภาพชุมชนโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
วณี ปิ่นประทีป . "การพัฒนาศักยภาพกองทุนสุขภาพชุมชนโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552. Print.
วณี ปิ่นประทีป . การพัฒนาศักยภาพกองทุนสุขภาพชุมชนโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2552.