ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชุดสิทธิประโยชน์หลักด้านสุขภาพ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ชุดสิทธิประโยชน์หลักด้านสุขภาพ , ปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย : จากเป้าประสงค์ SAFE สู่แนวทางการขับเคลื่อน
นักวิจัย : ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
คำค้น : ระบบประกันสุขภาพ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/4596
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย (ครั้งที่ 2) : ยั่งยืนด้วยคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเป็นธรรม และการประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2559 ณ ห้องวายุภักษ์ 2 - 4 ชั้น 4 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บรรณานุกรม :
ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย . (2559). ชุดสิทธิประโยชน์หลักด้านสุขภาพ.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย . 2559. "ชุดสิทธิประโยชน์หลักด้านสุขภาพ".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย . "ชุดสิทธิประโยชน์หลักด้านสุขภาพ."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559. Print.
ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย . ชุดสิทธิประโยชน์หลักด้านสุขภาพ. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2559.