ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ถอดบทเรียนการพัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ถอดบทเรียนการพัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี , A review of Thai tradition medicine system development of Surat Thani province
นักวิจัย : สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ , นพคุณ ธรรมธัชอารี , สุธีรดา ฉิมน้อย , ณัฐธิดา สุขเรืองรอง , Samrit Srithamrongsawats , Noppakun Thammatacharee , Sutheerada Chimnoi
คำค้น : แพทย์แผนไทย , บริการทางการแพทย์ , ภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance) , การบริการสุขภาพ (Health Service Delivery)
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : 9789742991722 , hs2170 , http://hdl.handle.net/11228/4278 , WB50.JT3 ส616ถ 2555
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : สุราษฎร์ธานี
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นวิถีของการดูแลสุขภาพและการวินิจฉัยโรคที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและประเพณีของไทยมาอย่างยาวนาน เนื่องจากมีการใช้สมุนไพรทั้งในรูปแบบของอาหารและยา เพื่อใช้ในการนวด การอบ การประคบ ซึ่งมีความน่าสนใจในเรื่ององค์ความรู้และทฤษฎีต่างๆ นับว่าเป็นภูมิปัญญาไทยที่มีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนานแต่ถูกละเลยไปนานพอสมควร อย่างไรก็ดีปัจจุบันมีการฟื้นฟูการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี นับเป็นจังหวัดหนึ่งในจำนวนไม่มากนัก ที่มีการดำเนินงานแพทย์แผนไทยอยู่ในระดับเป็นที่น่าพอใจ โดยมีการเชื่อมโยงนโยบายจากระดับกระทรวงสาธารณสุข ผ่านมาสู่การกำหนดนโยบายระดับจังหวัด ลงมาสู่ผู้ปฏิบัติในสถานพยาบาลระดับรองลงไป ซึ่งในจังหวัด นอกจากจะเห็นนโยบายที่ชัดเจนของผู้บริหารแล้ว ยังมีตัวอย่างของการบุกเบิกงานโดยนักการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่สามารถผสมผสานงานแพทย์แผนไทยให้เข้ากับการรักษาแผนปัจจุบันได้อย่างลงตัวและน่าสนใจ จากเหตุผลดังกล่าวจังหวัดสุราษฏร์ธานีจึงน่าจะเป็นหนึ่งจังหวัดที่สามารถเป็นตัวอย่างในเรื่องของการฟื้นฟูและการจัดระบบการดำเนินงานเรื่องการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้ได้รับการยอมรับเพิ่มมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มทางเลือกในการรักษาของประชาชนอีกหนึ่งทาง จึงเป็นที่มาของการถอดบทเรียนในครั้งนี้

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย

บรรณานุกรม :
สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ , นพคุณ ธรรมธัชอารี , สุธีรดา ฉิมน้อย , ณัฐธิดา สุขเรืองรอง , Samrit Srithamrongsawats , Noppakun Thammatacharee , Sutheerada Chimnoi . (2555). ถอดบทเรียนการพัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ , นพคุณ ธรรมธัชอารี , สุธีรดา ฉิมน้อย , ณัฐธิดา สุขเรืองรอง , Samrit Srithamrongsawats , Noppakun Thammatacharee , Sutheerada Chimnoi . 2555. "ถอดบทเรียนการพัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ , นพคุณ ธรรมธัชอารี , สุธีรดา ฉิมน้อย , ณัฐธิดา สุขเรืองรอง , Samrit Srithamrongsawats , Noppakun Thammatacharee , Sutheerada Chimnoi . "ถอดบทเรียนการพัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555. Print.
สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ , นพคุณ ธรรมธัชอารี , สุธีรดา ฉิมน้อย , ณัฐธิดา สุขเรืองรอง , Samrit Srithamrongsawats , Noppakun Thammatacharee , Sutheerada Chimnoi . ถอดบทเรียนการพัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2555.