ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประเด็นคำถำมและข้อเสนอการประชุม การบริหารการเปลี่ยนแปลง

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประเด็นคำถำมและข้อเสนอการประชุม การบริหารการเปลี่ยนแปลง , การบริหารการเปลี่ยนแปลงในสำนักงานปลัดและกรมวิชาการ
นักวิจัย : คณิศ แสงสุพรรณ
คำค้น : การบริหารสาธารณสุข
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/3753
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นผู้บริหารระดับสูงต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมโรงแรมบ้านท้ายหาด จ.สมุทรสงคราม

บรรณานุกรม :
คณิศ แสงสุพรรณ . (2556). ประเด็นคำถำมและข้อเสนอการประชุม การบริหารการเปลี่ยนแปลง.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
คณิศ แสงสุพรรณ . 2556. "ประเด็นคำถำมและข้อเสนอการประชุม การบริหารการเปลี่ยนแปลง".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
คณิศ แสงสุพรรณ . "ประเด็นคำถำมและข้อเสนอการประชุม การบริหารการเปลี่ยนแปลง."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556. Print.
คณิศ แสงสุพรรณ . ประเด็นคำถำมและข้อเสนอการประชุม การบริหารการเปลี่ยนแปลง. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2556.