ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทสรุปเพื่อการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทสรุปเพื่อการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 , Medical Emergency Act, 2008
นักวิจัย : สุรจิต สุนทรธรรม
คำค้น : บริการทางการแพทย์ , บริการพยาบาลฉุกเฉิน , การแพทย์ฉุกเฉิน
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 4,1(ม.ค.-มี.ค.2553) : 4-17 , 0858-9437 , http://hdl.handle.net/11228/2951
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :
สุรจิต สุนทรธรรม . (2553). บทสรุปเพื่อการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สุรจิต สุนทรธรรม . 2553. "บทสรุปเพื่อการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สุรจิต สุนทรธรรม . "บทสรุปเพื่อการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553. Print.
สุรจิต สุนทรธรรม . บทสรุปเพื่อการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2553.