ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินความคุ้มค่าของบริการป้องกันการติดเชื้อ HIV ก่อนการสัมผัสเชื้อ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินความคุ้มค่าของบริการป้องกันการติดเชื้อ HIV ก่อนการสัมผัสเชื้อ , Economic evaluation of HIV Pre-Exposure Prophylaxis
นักวิจัย : รุ่งนภา คำผาง , ดนัย ชินคำ , ศุภวรรธน์ เพิ่มผลสุข , ดิศรณ์ กุลโภคิน , Roongnapa Khampang , Danai Chinnacom , Suppawat Permpolsuk , Disorn Kulpokin
คำค้น : HIV , AIDS , เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข , ระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ (Health Systems Financing) , Cost-Benefit Analysis
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2562
อ้างอิง : hs2509 , http://hdl.handle.net/11228/5106 , W74 ร623ก 2562 , 61-051
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

บริการป้องกันการติดเชื้อ HIV ก่อนการสัมผัสเชื้อ (Pre-Exposure Prophylaxis ; PrEP) เป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันการติดเชื้อ HIV ในกลุ่มประชากรหลักที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงของการติดเชื้อ เช่น กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและหญิงข้ามเพศ กลุ่มผู้ใช้สารเสพติดด้วยวิธีการฉีดและกลุ่มคู่เพศสัมพันธ์ที่มีผลเลือดต่าง ในปัจจุบันประเทศไทยมีการให้บริการ PrEP ผ่านโครงการนำร่องหรือดำเนินการเฉพาะในบางพื้นที่เท่านั้น ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนหลักจากหน่วยงานต่างประเทศ นอกจากนี้บริการดังกล่าวยังไม่ถูกบรรจุในชุดสิทธิประโยชน์ของสิทธิการรักษาใด เพื่อให้การป้องกันการติดเชื้อ HIV มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถยุติปัญหาเอดส์ได้ภายในปี พ.ศ. 2573 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จึงเสนอบริการดังกล่าวให้บรรจุในสิทธิประโยชน์ภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยหัวข้อดังกล่าวได้รับการคัดเลือกเพื่อประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพโดยการประเมินความคุ้มค่าทางสาธารณสุขและประเมินผลกระทบด้านงบประมาณ โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ได้รับมอบหมายจากคณะอนุกรรมการกำหนดประเภทและขอบเขตในการให้บริการสาธารณสุขที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้เป็นผู้ดำเนินการศึกษา การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการให้บริการ PrEP ที่ครอบคลุมทั้งยาต้านไวรัส Tenofovir Disoproxil Fumarate (TDF) ร่วมกับ Emtricitabine (FTC) และการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาบรรจุบริการดังกล่าวในชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) is one of the preventive measures for HIV infection in population with substantial risk such as Men who have Sex with Men (MSM), transgender women, people who inject drugs (PWID) and heterosexual HIV-1 sero-discordant couples. In Thailand, PrEP service has been supported by governmental bodies and private sectors, from both national and international levels. This service is run as a pilot programme and is available only in certain areas. It is also not included in any health coverage schemes. For more effective prevention against HIV as well as for keeping AIDs problems under control by 2030, the Department of Disease Control, Ministry of Public Health, had proposed an inclusion of such service into the Universal Health Coverage Benefit Package (UCBP). The service was selected for evaluation with health technology assessment, in which economic evaluation and budget impact analysis were conducted. Health Intervention Technology Assessment Programme (HITAP) was assigned from the subcommittee of Health Benefit Package, National Health Security Office, to conduct an economic evaluation of the PrEP service, which covers both Tenofovir Disoproxil Fumarate (TDF) and Emtricitabine (FTC), as well as related laboratory tests. The evaluation was performed in order to aid the decision making process of whether to include the aforementioned service into the UCBP.

บรรณานุกรม :
รุ่งนภา คำผาง , ดนัย ชินคำ , ศุภวรรธน์ เพิ่มผลสุข , ดิศรณ์ กุลโภคิน , Roongnapa Khampang , Danai Chinnacom , Suppawat Permpolsuk , Disorn Kulpokin . (2562). การประเมินความคุ้มค่าของบริการป้องกันการติดเชื้อ HIV ก่อนการสัมผัสเชื้อ.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
รุ่งนภา คำผาง , ดนัย ชินคำ , ศุภวรรธน์ เพิ่มผลสุข , ดิศรณ์ กุลโภคิน , Roongnapa Khampang , Danai Chinnacom , Suppawat Permpolsuk , Disorn Kulpokin . 2562. "การประเมินความคุ้มค่าของบริการป้องกันการติดเชื้อ HIV ก่อนการสัมผัสเชื้อ".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
รุ่งนภา คำผาง , ดนัย ชินคำ , ศุภวรรธน์ เพิ่มผลสุข , ดิศรณ์ กุลโภคิน , Roongnapa Khampang , Danai Chinnacom , Suppawat Permpolsuk , Disorn Kulpokin . "การประเมินความคุ้มค่าของบริการป้องกันการติดเชื้อ HIV ก่อนการสัมผัสเชื้อ."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2562. Print.
รุ่งนภา คำผาง , ดนัย ชินคำ , ศุภวรรธน์ เพิ่มผลสุข , ดิศรณ์ กุลโภคิน , Roongnapa Khampang , Danai Chinnacom , Suppawat Permpolsuk , Disorn Kulpokin . การประเมินความคุ้มค่าของบริการป้องกันการติดเชื้อ HIV ก่อนการสัมผัสเชื้อ. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2562.